ÅRSMØTE for 2015

BÆRUM OG OMEGN BUESKYTTERE

Innkaller til ÅRSMØTE for 2015

Torsdag 11. februar 2015 kl 18:30 på Helseth

DAGSORDEN

  1. Valg av ordstyrer og referent
  1. Godkjenning av Innkalling og Dagsorden
  1. Årsberetning 2014/2015
  1. Regnskap og Budsjett
  1. Innkomne forslag
  1. Medlemskontingent
  1. Valg

Innkomne forslag:

Forslag må være styret i hende innen 28. januar 2016. Forslag sendes på e-mail til leder fgks1@hotmail.com

Styrets forslag er at kontingenten for 2016 holdes uforandret for aktive, men øker kontingenten for passive fra kr.250 til kr.300. Hvert passiv medlem koster nå nesten 200 kroner i året, og kontingenten er ikke endret på mange år.

Årsberetning og regnskap sendes ikke ut med Innkallingen, men vil bli lagt ut på Helseth i papirutgave og elektronisk her Årsrapport 2014-2015

Valgkomiteen bes finne kandidater til styreverv som står på valg.

Det blir enkel bevertning.

Prøve Bueskyting i 2016?

Hvis du har lyst til å prøve bueskyting hos oss kan du sende en mail til barum@bueklubb.no

 

Om du vil prøve ut bueskyting kan dette gjøres på Torsdager (18:30-20:30)  for de som er 14 år eller yngre eller Tirsdager (18:30-20:30) for de som er 14 år og eldre.
Utstyr og opplæring vil bli gitt, man kan prøve 2 ganger gratis før det kreves at man melder seg inn i klubben. Vi har løpende inntak gjennom hele året.

Det arrangeres 2 nybegynnerkurs i året men det er ikke ett absolutt krav å delta på disse.

Aldersgrense å prøve hos oss er 12 år.

 

Vi holder for tiden til i våre innendørs lokaler i Helset idretthall på BærumsVerk
(Skollerudveien 7, Bærums Verk)

Godt Nytt år. Nå har vi startet igjen og første uke med trening er overstått.

Sesongens treningstider fortsetter som før:
Mandag 1830-2030 for de med eget utstyr
Tirsdag 1830-2030 for de som har trening med Sven
Onsdag 1830-2030 etter invitasjon.
Torsdag 1830-2030 for de som har trening med Bjørn

På torsdager trener vi nå helt til 2030.

skyting av merker

Heisann, på lørdag 24.okt kl. 10.00 i helset-hallen vil vi arrangere innskyting av merker. Merkene kan du lese om i denne: Håndbok for nye bueskyttere

Du har 2 forsøk, hvis du klarer merket på første skyting kan du bruke andre skyting på å klare neste merke.

De som har deltatt på 4 eller flere konkurranser kan starte på Hvit pil.

De som har deltatt på et nasjonalt mesterskap kan starte på Blå pil

Merkene koster 25 kroner.

Påmelding per sms til 915 64 397 som følger:
<full navn>
<merke du vil prøve>

Innesesongen har Begynt

Oppdatert info : 08/09/15

Innesesongen har nå begynt og vi holder nå til i HelsetHallen på Bærumsverk.

Selv om nybegynnerkurset er avsluttet er dette ikke noe krav for å begynne å skyte.
Kom innom på en Tirsdag det er trening fra kl 18:30-20:15 .

Det vil bli lånt ut utstyr og opplæring blir gitt av trener. Trener ansvarlig på disse dagene :

Tirsdag : Sven Sailer

Det er gratis å prøve 2 ganger for så å måtte melde seg inn i klubben.
Årsavgiften er på 1400.- i året for voksne, dette inkludere lån av utstyr så lenge man trenger.

Vi holder til i Helsethallen på Bærumsverk, kjør inn ved Shell stasjonen addressen er
Skollerudveien 5, 1353 Bærumsverk.

Ta kontakt på barum@bueklubb.no for å få prøve.

 

Nybegynnerkurs 2015

Nybegynnerkurs 2015

Har du Lyst til å prøve bueskyting ?

Da er nybegynner kurset perfekt for deg , det starter 24 august og varer
til og med 7 september.

Etter at kurset er over vil det være Trening ut året med trener som hjelper deg med å kommer videre.
Dette vil være vanlige treningsdager som er Tirsdager fra 18:30-20:30 for de over 14 og Torsdager fra 18:30-20:00 for de under 14.

Utstyr vil bli lånt ut til alle som deltar.

Etter kurset er det også muligheter for å låne utstyr fra klubben ved trening. Dette er en sport som passer for alle aldre , foreldre som er med oppfordres til og prøve selv også.

Aldersgrense er : 11 år

Datoer er følgende :

Mandag 24 august

Torsdag 27 august

Mandag 31 august

Torsdag 3 september

Mandag 7 september

Kurset starter kl 18:30 og varer til 20:30.

Pris: 750.-

Påmelding:
for påmelding send mail til : tom.kristiansen@gmail.com

påmelding kan også sendes til barum@bueklubb.no

Kontakt:

Tom Kristiansen :900 88 485

Sted: Kurset blir holdt i våre innendørs lokaler i Helset idretthall på BærumsVerk
(Skollerudveien 7, Bærums Verk)

Om du vil komme for å prøve før kurset så holder vi for tiden til i bunnen av skui hoppbakke, rett ved skui skole , kjør opp skuiløkka og ta av til Skui Grendehus.

Ta kontakt på barum@bueklubb.no for å få prøve.

Tirsdager fra kl 18:30.

Prøve Bueskyting 2015 ?

Prøve Bueskyting 2015 ?

Oppdatert info : 01/07/15 Har du lyst til å komme og prøve bueskyting ?

Man kan komme innom og prøve gratis.
Kom innom på en Tirsdag det er trening fra kl 18:30-20:15 for de som er over 14 og låner eller har eget utstyr.
Torsdag kan man også prøve da er det for det som er under 14 og låner utstyr.

Vi har nybegynnerkurs som går rundt slutten av August til slutten av September hver år. Selv om nybegynnerkurset er avsluttet er dette ikke noe krav for å begynne å skyte.

Det vil bli lånt ut utstyr og opplæring blir gitt av trener. Trener ansvarlig på disse dagene :

Tirsdag : Sven Sailer
Torsdag : Bjørn Måkestad

Det er gratis å prøve 2 ganger for så å måtte melde seg inn i klubben.
Årsavgiften er på 1400.- i året for voksne, dette inkludere lån av utstyr så lenge man trenger.

Vi holder til i Helsethallen på Bærumsverk, kjør inn ved Shell stasjonen addressen er
Skollerudveien 5, 1353 Bærumsverk. Eventueller spørsmål kan sendes til : barum@bueklubb.no

Bueskyting i Bærum