Bueskyting som Idrett

Informasjon om Bueskyting

Bueskyting er hobby, trim, tidsfordriv eller topp idrett – alt etter ønske og behov. Det kan være psykisk og fysisk krevende om du vil drive på topplan, eller det kan være hyggelig og sosialt om man ønsker det.
Det er en utmerket familieidrett som skaper miljø på tvers av generasjonskløften, det passer for alle aldre og det finnes ingen grense for når man skal starte.
Er man teknisk interessert, har du noe som kan sysselsette deg resten av livet dersom du går i dybden på teknikk og utstyr.
Er du historisk interessert, så er emnet uendelig!
Kort sagt; bueskyting er idrett for de fleste, og en mulig hobby for alle uansett alder og kjønn.
Bueskyting kan læres av alle, og i motsetning til hva mange tror, behøver man ikke være fysisk sterk for å kunne bli en dyktig bueskytter. Det er kun et spørsmål om innøving av riktig teknikk.
Det finnes buer som passer for deg enten du er stor eller liten , tykk eller tynn.
Bevegelseshemmede har også ofte stort utbytte av å prøve bueskyting, og det finnes da også både mesterskap og olympiske leker for bevegelseshemmede.
Bueskyting deles i 3 grener og 3 divisjoner beroende på buetype.
De 3 grenene er:

Utendørs baneskyting skytes som navnet antyder på en bane f eks fotballbane. Man skyter på 10-ringede flerfargede skiver og avstandene i mesterskap er:
• for menn 90 og 70 m på 122cm skive, 50 og 30 m på 80cm skive
• for kvinner 70 og 60 m på 122cm skive, 50 og 30 m på 80cm skive
I Olympiaden (Olympiske leker) skyter man kun 70 m på 122 cm skive.
I nasjonale konkurranser har vi mange ulike klasser beroende på ferdighet og kjønn. De ulike klassene kan ha egne regler om avstand- og skiver som avviker i fra mesterskapsreglene.

Innendørs (baneskyting), er den typiske vinteridretten og foregår oftest i vanlige idrettshaller med en avstand på 18m.
I mesterskapssammenheng skyter man på 18m på en 40cm skive, men også her har man nasjonale særregler med avstander og skivestørrelser avhengig av ferdighetsnivå og alder.

Jakt og Felt skyting er den formen for bueskyting som ligger nærmest opp til det tradisjonelle. I jaktskyting skyter man på dyrefigurer av ulik størrelse fra ulike avstander. Som oftest er avstandene ikke oppgitt, og en del av ferdigheten blir således å kunne bedømme avstandene riktig. Jaktmålene er oftest plassert vilkårlig ute i naturen, men løypen er merket slik at alle går den samme ruten.
Felt-skytingen foregår som i Jaktskyting mot mål plassert rundt omkring i terrenget, men da kun på runde, femdelte gule og svarte skiver. Feltskyting kan foregå både på baner med oppgitt avstand og på baner med ukjent avstand. I nasjonale stevner og mesterskap har man ofte Jakt og Felt i kombinasjon, mens i VM sammenheng er det kun Felt som gjelder.