Utendørssesongen er i gang!

Bue banen på Skui er endelig klar for bruk. Coronareglene hindrer fortsatt oss fra å ha organisere treninger som før, men banen kan nå benyttes for uorganisert trening.

Regler for bruk av Bue banen

  • En person over 18 må være til stede til enhver tid og har ansvar for skytingen.
  • Jaktspisser skal ikke benyttes på klubbens matter.
  • Ingen piler skal ligge på buen når noen befinner seg på banen 
  • Sjekk ALLTID at banen er klar før skyting.
  • Maks pund på Compound er 60 pund.
  • Rydd alltid godt opp etter deg.

Bare medlemmer av Bærum og omegn bueskytterklubb kan benytte seg av banen utenom organisert trening. 

For å få tatt ut blinker må kodepanelet benyttes. Info om dette har blitt sendt ut på mail.