Green meadow with a mountain in the back in sunshine

Vi flytter oss utendørs -2017.

Følgende oppsett følges  fra og med 02/05/2017:

Merk:

Vi flytter oss utendørs fra og med 02/05/17 , så fremt været holder så skytter vi utendørs på Skui alle treningsdager.   Om det regner flytter vi oss inn den aktuelle dagen.

Husk å ha på litt varme klær i starten.

Vanlig oppsett følges :

Mandag: De som har eget utstyr det skytes ute på Skui 18:30-20:15 . (Ansvarlig : Sven Sailer)

Tirsdag: Både med eget og de som har låneutstyr, vi skyter ute på skui fra 18:30-20:15. (Ansvarlig : Sven Sailer)

Onsdag: De som har eget utstyr , det skytes ute Skui 18:30-20:15. (Ansvarlig : Bjørn Måkestad)

Torsdag:Både de med eget utstyr og låne utstyr some er under 14  18:30-20:30. (Ansvarlig : Bjørn Måkestad)
(Det presiseres at Treningslokale blir låst opp 18:30 og låst 20:30)

mvh

Sven Sailer