skyting av merker

Heisann, på lørdag 24.okt kl. 10.00 i helset-hallen vil vi arrangere innskyting av merker. Merkene kan du lese om i denne: Håndbok for nye bueskyttere

Du har 2 forsøk, hvis du klarer merket på første skyting kan du bruke andre skyting på å klare neste merke.

De som har deltatt på 4 eller flere konkurranser kan starte på Hvit pil.

De som har deltatt på et nasjonalt mesterskap kan starte på Blå pil

Merkene koster 25 kroner.

Påmelding per sms til 915 64 397 som følger:
<full navn>
<merke du vil prøve>